Prohlášení Světové odborové federace k 1. máji 2017

28. 4. 2017

1. MÁJ

Ale jestli si myslíte, že když nás pověsíte, zrušíte tím dělnické hnutí- hnutí,z něhož miliony utiskovaných, miliony, jež se dřou a žijí v nouzi a bídě - námezdní otroci, čekající na spásu - jestli tohle je váš názor, potom nás pověste! Tady jiskru zašlápnete, ale tam, a tam, a za vámi i před vámi, a kdekoli jinde, vyšlehnou plameny. Je to oheň z podzemí. Neuhasíte jej.

August Spies, 31 let,  20. srpna 1886 (jeden z předáků pověšených v Chicagu, USA)

Světová odborová federace, při příležitosti Mezinárodního svátku práce, předává své bojovné pozdravy všem dělníkům na planetě, kteří usilují o naplnění svých okamžitých potřeb pomocí svých odborových organizací.

1. máj je mezníkem v bojích dělnictva po celém světě, protože požadavky migrujících dělníků v Chicagu roku 1886 jsou platné i dnes. Jejich boj dnes pokračuje zápasem za stálou práci s právy, za sociální zabezpečení, bezplatné zdravotnictví a vzdělání, důstojný život. Stejně jako tenkrát v Chicagu migrující dělníci, kteří šli do USA za prací, stáli v první linii třídního boje, i dnes miliony migrujících dělníků stupňují svou aktivní, radikální účastí v odborech boje proti kapitalistickému barbarství.

Tento rok je poznamenán zostřováním antagonismů mezi imperialisty, což přináší ještě intenzivnější vykořisťování národů a nebezpečí všeobecné války. Vývoj v Africe, na Středním východě, v Asii a v Evropě dokazuje agresivitu kapitálu vůči dělnickému hnutí, nutí tisíce lidí k imigraci, aby tak unikli z válečných zón, zatímco EU a evropské vlády předstírají, že chtějí prchlíkům pomoci přežít.

Pracující z celého světa se obávají agresivity vlády USA, NATO a jejich spojenců, kteří s vidinou zisku nových trhů a vyrabování přírodních zdrojů zemí bombardují lid Sýrie, zabíjejí děti v Palestině, ženou venezuelský lid do občanské války, hrozí jadernými zbraněmi v oblasti Korejského poloostrova. Jsou to oni, kdo shodil největší konvenční bombu v Afghánistánu, jsou to ti samí imperialisté, kteří podporují ukrajinskou fašisty podporovanou vládu a spolupracují s ní, jsou to ti samí, kteří podporují a tolerují izraelskou politiku na Středním východě.

Tyto antagonismy mezi imperialisty zhoršují už tak špatnou finanční situaci pracujících a penzistů. Všeobecně dochází ke škrtům platů a penzí, k privatizaci sociálního zabezpečení, veřejného zdravotnictví a vzdělání, k růstu nezaměstnanosti, práci „načerno“ a k omezování odborářských svobod. V tomto všeobecném obraze se dělnictvo a lid připravují k bojovným oslavám 1. máje 2017.

SOF vyzývá svá sdružení a příznivce ve všech koutech světa, aby uctili Mezinárodní svátek práce všemi dosažitelnými prostředky a způsoby, aby spojili své hlasy a zvolali:

„Organizujeme náš boj proti imperialistickému barbarství, za současné potřeby lidí a mládeže, za svět bez vykořisťování a válek.“

SOF, zastupující 92 milionů pracujících ze všech světových kontinentů, předává internacionalistickou solidaritu hrdinnému kubánskému lidu, jenž bude od 3. do 5. května hostit Radu předsedů SOF, i dělníkům ve světě, kteří bojují proti imperialistické agresivitě.

V roce 2017, po 17. celosvětovém odborářském sjezdu, je SOF silnější, s novými silami, novými sdruženími, ale především svými rezolucemi.

Organizujeme ještě rozsáhleji a silněji naše společné akce ve všech zemích, na všech kontinentech, za emancipaci dělnické třídy, k boji za naše práva a potřeby, proti vykořisťovatelskému systému, jenž vyvolává chudobu, války a uprchlíky.

Nepřátelé lidu nejsou nepřemožitelní, nepřemožitelný je bojující lid.

SEKRETARIÁT SVĚTOVÉ ODBOROVÉ FEDERACE