Nás nezastaví! Jde o naši vlast. Otec české rodiny, který se vzbouřil proti multikulturalismu, měl být umlčen. Přesto dále hovoří

17. 4. 2017

ROZHOVOR „Univerzity, jako je ta Sorosova v Maďarsku, jsou obrovským rizikem a líhní neomarxisticky smýšlejících levicových radikálů zvaných ‚sluníčka‘,“ řekl Hynek Charous z Brna, který odmítl účast dcery na školní přednášce o islámu a stal se aktivistou proti multikulturní výchově v Česku. Jeho profil na Facebooku byl opakovaně zablokován. Charous má pro sluníčkáře výstižnější označení: zrádci národní identity, kteří nic nevytvořili, ale moralizují ostatní.

Nedávno jsme spolu dělali rozhovor ohledně vašich protestů kvůli přednáškám o islámu ve škole vaší dcery, která se jich nakonec nezúčastnila. Byl jste označován za extremistu a podobně, ale z rodičů jste nebyl jediný. Jak se situace vyvíjí od našeho rozhovoru?

Díky celé kauze se o problém „multikulturní ideologie na školách“ začíná zajímat čím dál více nejen rodičů dětí školou povinných, ale i politici. Vznikla kolem mne skupina asi 15 schopných lidí, kterým tento stav není lhostejný. Dostáváme spoustu podpůrných zpráv, ale rodiče nám začínají i posílat zkušenosti a případy, které se dějí na školách jejich ratolestí. Tyto případy se snažíme zpracovávat. Bohužel určitým rizikem v tomto směru je i spousta fakult (hlavně v Brně, Praze a Olomouci) se sociálním zaměřením. Většina jejich absolventů jsou pak hotoví „multikulturně“ naprogramovaní jedinci.

Můžete být konkrétnější?

Mekkou multikulturní ideologie je Sorosova Středoevropská univerzita v Maďarsku. George Soros tuto univerzitu chtěl před lety založit i u nás a jen díky Václavu Klausovi, který ji na našem území prozřetelně odmítl, ji zde naštěstí nemáme. George Soros vůbec není „nezištný filantrop“, za kterého se vydává – mnozí lidé vůbec netuší, co je zač a za čím vším stojí. Z minulosti mezi jeho „ekonomické excesy“ na hraně zákona patří např. v r. 1992 spekulace s britskou librou a následný pád Bank of England, vyvolávání a podpora různých protivládních demonstrací a snaha rozvrátit fungující demokratické režimy, ale také docela vydatná podpora migrační vlny do Evropy. S tím je také spojeno financování mnoha neziskových organizací a různých uskupení, které se na importu migrantů do Evropy zdatně přiživují. Nasnadě je otázka, jaké asi „ideály“ Sorose vedly k založení tohoto typu univerzity, když tento člověk velmi stojí o islamizaci Evropy, a zejména pak o rozbití národních států, resp. o faktické zrušení jejich hranic.

Sorosova Středoevropská univerzita v Maďarsku není pro normální studenty. Tato má totiž programově vychovávat novodobé „revolucionáře“. Její absolventi pak budou součástí týmů aktivistů systematicky narušujících demokracii v Evropě – např. vítáním a dokonce pašováním migrantů do Evropy, podporou LGBT aj. ve snaze postupně tak napomoci přetvořit Evropu k obrazu svému. Univerzity tohoto typu jsou tedy obrovským rizikem pro západní společnost vybudovanou na křesťansko-židovsko-antických základech, jsou líhní neomarxisticky smýšlejících levicových radikálů, kterým se říká hodně změkčile „sluníčka“. Podle mého je daleko výstižnější termín „zrádci národní identity“. Nic ještě nevytvořili, ale uzurpují si nárok mentorovat a moralizovat ostatní. Studium na takové univerzitě je jen agresivnější forma vymývání mozků.

To už věděl tehdejší premiér ČR Václav Klaus. O to více nerozumím tomu, proč pánové ministr financí Andrej Babiš a kandidát na prezidenta Jiří Drahoš nabízejí Sorosovi přemístění jeho univerzity do Prahy. Někteří za tím zřejmě vidí vznešenou myšlenku podpory a rozvoje vzdělání, ale v případě Sorosova vzdělávacího „multikulturního“ institutu tomu bohužel tak není.

Aby mne ale nikdo nechytal za slovo, výraz „multikultura“ sice zní hezky, ale v kontextu s událostmi posledních let je to jen eufemismus, a hlavně jakýsi obal pro slovní spojení „islámská kultura“. I když je v něm obsaženo více kultur, je to právě ta kultura islámská, která je v něm nejdominantnější a nejvíce expanzivní. Pakliže se multikulturalismus dostatečně etabluje v určité lokalitě, tak stejně nakonec zmíněný islám díky svojí rozpínavosti ostatní kultury vytěsní a nakonec zde vznikne určitý paradox – že z multikultury se stane monokultura s tou jedinou kulturou, náboženstvím a ideologickou doktrínou jménem islám.

S lehkou nadsázkou se tedy dá říct, že naše skupina bojuje proti privilegizaci jedné jediné kultury na úkor jiných. A jsou to právě základní a mateřské školy, kde tento „brainwashing“ u našich nejmenších začíná. Multikulturně naprogramované bytosti jsou pak už jen finálně dotvářeny na univerzitách, o kterých jsem se už zmiňoval. Západní společnost si tímto zadělává opravdu na obrovský problém.

Má situace nějaké důsledky? Změnila se situace ve škole pro vaši dceru? Co si o celé události myslí ona sama?

Dcera to bere jako velkou křivdu jednak proto, že jednala na moji žádost, ale také proto, že za focení na škole se, pokud vím, takové exemplární tresty nedávají. Beru to tedy jako vyřizování si účtů vedení školy s mojí osobou skrze dceru.

Zablokovali vám profil na Facebooku. Víte, jak a proč k tomu došlo?

Ano. První FB profil mi zmizel úplně a nový jsem měl několikrát zablokovaný – podotýkám, že v něm nebyly obsaženy žádné vulgarismy ani rasistické poznámky. Musel jsem pak projít jakousi osobní elektronickou lustrací. Osobně se tomu ale směji. Ať si „sluníčka“ poslouží. Nezastaví mě, ani nikoho z naší skupiny. Jsme odhodlaní. Jde nám totiž o budoucnost našich dětí a vlasti, kterou po nás jednou zdědí. A já bych rád, abychom jim ji předali v co nejlepší nejen ekonomické, ale i bezpečnostní kondici.

Kdo si myslíte, že to má na svědomí?

Zrušení prvního profilu nejspíše přímo společnost Facebook – ale opakuji, byl prost jakýchkoliv verbálních nepřístojností. A případné „nahlašování“ mají nejspíše na svědomí lidé, kteří většinou nevědí, co se sebou. Zbloudilé duše s krizí identity, kterým jednak nedocházejí souvislosti, ale také nemají ani za mák vlasteneckého cítění. To je pro ně sprosté slovo. Tito lidé jsou velmi ochuzeni na těch hodnotově správných citech. Revolta, anarchie a destrukce jsou jejich modlou. Přesně takto vnímám „udavače“ FB profilů.

K čemu přesně došlo na zastupitelstvu? Slyšela jsem, že váš spor se zastupitelkou KDU-ČSL v Brně Evou Barovjanovou pokračoval i tam? Nebo jak to bylo? Nemohu o tom najít téměř žádné informace.

Původně jsem se už nechtěl k případu „zastupitelka Barovjanová“ vyjadřovat ani se k němu nějak vracet, ale článek z minulého týdne v deníku Rovnost, kde si paní zastupitelka stěžuje na kyberšikanu a že prý jsem iniciátorem této šikany já (což kategoricky odmítám), mne přiměl na jednání zastupitelstva k tomu něco říct. Byl jsem pak mile překvapen podporou asi padesáti lidí, kteří mne přišli podpořit. Věděl jsem, že jich tam několik bude, ale takový počet jsem nečekal. Více bych se ale už k tomu vracet opravdu nechtěl. Považuji to za uzavřenou záležitost, a dokonce jsem se i distancoval od asi dvou článků na adresu paní zastupitelky, které byly sice na mé straně, ale měly na můj vkus trochu vulgární titulek. Jak jsem ale už zmínil, posledním jednáním zastupitelstva je pro mne tato kapitola uzavřena. Chci se teď se svojí skupinou naplno věnovat boji proti zhoubné multikulturní ideologii na školách.

Jak vám celá tato událost změnila život a pohled na dění kolem vás?

Především to odstartovalo moje odhodlání proti tomu něco dělat. Na začátku jsem byl sám, jen s podporou několika rodičů (hlavně ale z jiných škol) a do 14 dnů byla kolem mne skupina asi patnácti stejně smýšlejících lidí. Dovolím si říct, že fungujeme dobře. Máme velký ohlas, lidé nám každý den posílají kvanta podpory, čehož si velmi ceníme, a touto cestou bych jim chtěl poděkovat. Nutno ale podotknout, že spoustu mravenčí práce odvádí celý tým, nejen já.

V poslední době došlo k několika útokům – ve Stockholmu a Petrohradu. Jak vnímáte tyto události?

Toto je přesně důsledek stavu, na který upozorňujeme. Je to začarovaný kruh. Linka – multikulturní výchova budoucích (když to zjednoduším) „vítacích sluníčkářů“ na školách, a to od mateřských až po školy vysoké, dále promigrační politika jednotlivých členských států, následný import masy netolerantních, převážně muslimských migrantů do svých zemí, s tím spojený vyšší nárůst kriminality a teroristických činů – je zde naprosto zřejmá a už je jasné, že i účelová.

K tomu podpora různých prapodivných levicově-extremistických skupinek (u nás např. centrum Klinika), jejichž jedinou náplní je permanentní revolta proti skutečným křesťanským hodnotám. Vím, že to zní jako z Orwellova románu, ale vypadá to na systematickou plíživou likvidaci našich hodnot, klasického konceptu rodiny a troufnu si říct, že i heterosexuálního příslušníka bílé rasy. Indiciemi budiž inkluze, až nápadně velká podpora LGBT (aniž bych a priori proti homosexuálům něco měl), multikulti propaganda nejen na školách, ale i v zábavním průmyslu, nebo se třeba podívejte na pánské módní přehlídky, kde z mužů dělají doslova „slečny“, nástup feministických hnutí, atd. atd.

S tím jde pak ruku v ruce například nově schválená eurounijní směrnice o zbraních, kdy se v případě nebezpečí nebudeme smět ani bránit. A cestu do nesvobody lemuje třeba i záměr úplného zrušení hotovosti, zavádění čipů do těla, jak se to zatím formou experimentu již děje ve Švédsku; a tak bych mohl pokračovat dále… 

Ale k posledním teroristickým útokům. Švédsko je klasickým případem multikulturně ideologické paralýzy. Když totiž po útocích starostka Stockholmu řekla, že „společnost musí zůstat otevřená“, švédská média psala, že „proti temnotě Švédové odpoví světlem a teplem“ a švédský premiér Stefan Löfven pronesl, že „teroristé je nezastaví“… Před čím? Před dalším přijímáním migrantů?? Tak mi teď řekněte, jestli jsou toto reakce racionálně uvažujícího člověka… Racionalitu a pud sebezáchovy ve Švédech totiž multikulturní ideologie, protežovaná už několik dlouhých let, totálně potlačila. To je důvod, proč je dle mého zhoubná.

A jak se proti multikulturní ideologii bránit?

V prvé řadě se musíme naučit nazývat věci pravým jménem. Pravda se poslední dobou hodně pokřivuje. Byl jsem například svědkem rozhovoru nějaké vysílací stanice s lidskoprávním aktivistou, který na téma „ženy v muslimských zemích“ tvrdil, že „ženy jsou tam respektovány a není vůbec pravdou, že by byly bity, nebo dokonce za něco kamenovány“. Proboha, jak někdo takový může dostat prostor veřejně se takto lživě vyjadřovat?

Proč se více nemluví třeba o tom, že ve španělských mešitách byly nalezeny sklady zbraní? Dokud budou mít prostor takoví demagogové – a tím mám na mysli i některé pokrytce z Bruselu, kteří nám do Evropy bez přestání a účelově importují kvanta muslimské populace – bezpečnostní situace se určitě nezlepší. V minulosti vladaři zemí v případě invaze či jakéhokoliv napadení svoji zemi vší silou bránili. To, co činí vedení EU dnes, pod falešnou záminkou humanitární solidarity, je nejen nepochopitelné, ale i trestuhodné. Zejména, pokud je nad slunce jasné, že jde v drtivé většině o ekonomické migranty, kteří nás přišli vyplenit. Kdyby ti v Bruselu pouze nedělali nic, oni ale v oblasti bezpečnosti jednají a konají proti svým občanům.

Skandální je i výrok zvláštního zmocněnce OSN pro migraci Petera Sutherlanda, když vyzval EU, aby podkopávala etnickou stejnorodost evropských zemí a nahrazovala ji multikulturní diverzitou.                                                           

Je pro Evropu už pozdě? Pustili jsme si sem tolik migrantů bez dokladů, že se útoky stanou normou? Budeme se stále bát? 

Multikulturní propaganda a její „výtvory“ v podobě neomarxisticky smýšlejících absolventů například již zmíněné Sorosovy Středoevropské univerzity jsou otevřenou branou ještě větší vlny migrace do Evropy. Toto je třeba si uvědomit. Na podzim nás čekají parlamentní volby. Bylo by dobré volit ty strany, které budou brát otázku bezpečnosti svých občanů velmi vážně.

Zdroj: 
Parlamentní Listy