Sucho na Rakovnicku

24. 9. 2020

Sucho na Rakovnicku

Prohlubující se korona krize se všemi negativními dopady odsouvá zdánlivě do pozadí mnoho problému, které se však nedají pominout. Pro Rakovnicko je to sucho. Ano sucho. I když letošní úhrn srážek je nad sto procenty z dlouhodobého průměru. Avšak šlo zejména o srážky intenzivní, krátkodobé. Ty sice pomohly lehce nasytit orniční vrstvu půdy a menší vodní plochy, ale místními potoky jen protekla a zase jsme si uvědomili, jak důležité je vyřešit, alespoň v části našeho okresu, problematiku zadržení vody v přírodě a zlepšení mikroklimatu.

O vodních dílech Kryry - Senomaty – Šanov, největšího to vodohospodářského díla od roku 1989, toho již bylo napsáno a vyřčeno mnoho. Potěšující je, že přípravné práce tj. monitorování přítoků, zdrojů znečištění, geologický a hydrogeologický průzkum, možnost využití břehů, vytýčení trasy vodního přivaděče z  vodního díla Kryry, napájeného z řeky Ohře, projekty na přečerpávací stanice a další a další, jsou již dokončené nebo (dle své povahy) pokračují. Rovněž pozitivní je, že ještě v letošním roce se má započít s výkupem potřebných pozemků a že na tento složitý majetkoprávní proces jsou vyčleněny prostředky. Předpokládané ukončení výkupu je v roce 2022.

Vlastní práce na budování nádrží v Senomatech a v Šanově započnou v roce 2028 s termínem dokončení v roce 2030. V té době již bude dobudováno vodní dílo Kryry, které společně s vodou ve Velkém rybníku v Jesenici zaručí, že i v době enormního sucha nedojde ke snížení průtoku v Rakovnickém a Kolešovickém potoce.

Prognózy vývoje klimatu, zejména s očekáváním snížení srážek a úbytku spodní vody, nás nutí uvažovat o dalších vodních dílech. Kdy a kde se budou realizovat, to je otázka vzdálené budoucnosti. Korona, nekorona, bez vody nelze žít. Ing. Zbyněk Coufal zastupitel Středočeského kraje