Z 5. zasedání ÚV KSČM

16. 12. 2018

15. prosince se konalo poslední, 5. zasedání ÚV KSČM v roce 2018. Za Bruntál by potvrzen nový člen ÚV KSČM s. Kaňák.

Program byl bohatý. Z obsahových otázek úvodní vystoupení předsedy ÚV KSČM, stanovisko k aktuální politické situaci, představení kandidátů pro volby do EP v roce 2019 a volby, volební řád pro volbu pořadí kandidátů pro volby do EP v roce 2019, volba pořadí kandidátů KSČM pro volby do EP v roce 2019, návrh programu KSČM k volbám do EP v roce 2019, návrh okruhů programových priorit pro volby do EP v roce 2019, strategie KSČM k volbám do EP v roce 2019, návrh na zmocněnce a náhradníka zmocněnce pro volby do EP v roce 2019, hodnocení výsledků voleb v roce 2018, návrh na svolání celostranické konference k řešení vnitrostranických otázek KSČM, návrh POZ celostranické konference k aktualizaci programu KSČM, návrh na založení politického institutu jako samostatné právnické osoby. Z organizačních otázek návrh Pracovního řádu KSČM, vyhodnocení diskuse z mimořádného zasedání ÚV KSČM, vyhodnocení diskuse ze 4. zasedání ÚV KSČM, zpráva z jednání VV ÚV KSČM od 4. zasedání ÚV KSČM a kontrola plnění usnesení 4. zasedání ÚV KSČM a mimořádného zasedání ÚV KSČM, návrh rámcového plánu práce VV ÚV a ÚV KSČM na I. pol. 2019, změna na pozici tajemníka Komise žen ÚV KSČM, změny ve stínové vládě a dopis ZO KSČM Vejprnice.

K programu se rozproudila diskuse, že není pro všechny namnožena charakteristika kandidátů. Předřazeny byly body programové k EP před vlastní volbou.

V úvodním vystoupení předseda uvedl hlavní cíl jednání – udělat vše pro změnu k lepšímu u KSČM v případě voleb do EP.  Kandidátní listina bude základní agitační materiál. Druhým cílem roku 2019, vnitrostranickým, jsou 2 celostranické konference. Obě mají mít svůj cíl, jít vpřed v budování socialismu 21. století. Programový materiál vzal VV ÚV KSČM na vědomí.

Naše kandidátka musí být celonárodní hnutí proti bruselské byrokracii, skutečná a jediná levice.

V ČR se situace vyostřila, dramatizuje se střet na Ukrajině, v úterý tu bude předseda KS Ukrajiny, růstu fašismu je věnován i tiskový výstup.  Hledá se důvod k válce, jen uvážlivá politika Číny, ale i Ruska zajišťuje, že se konflikt nerozšiřuje. Teroristické útoky jsou čím dál blíže k našim hranicím, trvá personální krize evropských lídrů. Projekt euroatlantické civilizace je chybný a vede k destrukci i našeho státu.

Detailně sledujeme požadavky hnutí žlutých vest. Zatím nedospělo do stádia, že by to bylo hnutí pro sebe, ale je to jasný signál hnutí nové kvality. Naše média ale prezentují jen násilí, které vzniklo až ve druhé fázi  - zeptejme se, proč a kdo má zájem na to hnutí takto degradovat. Jejich požadavky jsou ale i našimi požadavky. Boj za mír je stále důležitější…

V naší politice můžeme vycházet i z Dublinské konference proti válkám a NATO.

Naše politika není „čím hůře, tím lépe“, nepostavíme se vedle Kalouska a politiky krachu. Jsme ve složité situaci, neseme odpovědnost a máme volební program. Ve středu jsme kontrolovali plnění smluvních závazků. KSČM úspěšně prosazuje svůj minimální program. Završení bude při schvalování státního rozpočtu. Podařilo se dojednat valorizaci důchodů a minimální mzdy.

Chodí dopisy od základních organizací, naši funkcionáři jim neumějí přenést informace a vysvětlovat, nečtou se Halo noviny. Ale pravice nám naše úspěchy prezentovat prostě nebude.

Evropské volby jsou skutečně důležité, evropská témata se dotknou nás všech.

K vnitrostranické situaci – někteří stále nevzali za své rozhodnutí sjezdu a plnění usnesení. Poškozují nás i přes pravicový tisk.

S. Grospič představil stanovisko, které reaguje na krok ukrajinské vlády, kterým glorifikovala banderovce. Fašismus je na vzestupu a my na to opětovně upozorňujeme.

Z 90 je přítomno 79 členů ÚV KSČM.

Zmocněnce pro eurovolby a hodnocení komunálních a senátních voleb uvedl s. Šimůnek. S. Konečná obhajovala návrh programu, priority, strategii a návrh názvu kandidátní listiny „KSČM – česká levice společně! Ne základnám, SDS, KSČ,…“. Současná evropská integrace je nefunkční a potřebuje zásadní změnu. Tandem Německo – Francie diktuje a sám se tím neřídí. Musíme zastavit výdaje na zbrojení i vznik evropské armády, plány na obchodní megasmlouvy nevýhodné pro občany, nesmíme být občany druhé kategorie. A musíme i pojmenovávat viníky…  Naše hlavní heslo by mělo být „Nenechme to tak!“

Volební řád představil s. Kováčik.

Diskusi zahájil s. Klimša. Průzkumům sice nevěří, ale slyší okolo sebe názory lidí. Velká část našich se přiklání k Babišovi nebo Okamurovi. Nepřipadáme jim jako radikální levicová strana. Na Slovensku láme popularitu jeden politik, který je podoben Kellerovi. Hodnocení voleb je dobré, objektivní. Dobře popsal příčiny krachu Oskar Krejčí. I institut by měli od základu stavět lidé, co k tomu mají vztah. Nelíbí se mu název úvodních 70 bodů změny ani kategorizace kandidátů. Připomenul usnesení omezit neziskovky.

S. Kic upozornil, že si nemůžeme dovolit pátý hazard v eurovolbách. Plzeňská konference doporučila Konečnou a Maštálku. Podpořil i Ivana Maštálku.

S. Kohlíček avizoval, že včera 500 horníků protestovalo, že s nimi Severočeské doly nechtějí jednat. Chtějí větší mzdy. Měli bychom se tím zabývat. Co se týká Ukrajiny, je tam skutečně kritická situace, i sociální, zvedly se ceny plynu a elektřiny, hrozí umrznutí. Porošenko má nízké preference, zorganizoval provokaci v Kerčském průlivu a posilují banderovci. Hnutí žlutých vest je sociální záležitost – tam se často i topí naftou, nejen jezdí.

S. Juroškovi se líbí návrh kombinovaného názvu kandidátky, dal by do názvu i to „Nenechme to tak!“

S. Semelová podtrhla důležitost voleb i pro členskou základnu. V programu bychom měli někde být více srozumitelní – v oblasti válečných konfliktů a NATO. A měl by tam být více zdůrazněn náš cíl – socialismus. Měl by akcentovat i domácí témata (zdražování nákladů na bydlení) – Praha udělá první demonstraci na Václaváku 14. ledna. Kritizovala náhubkový zákon ve směru vnitrostranické diskuse.

S. Petelík se zamyslel, zda by duch programu neměl být jiný, zažil v Řecku demonstraci proti Maastrichtu, EU nelze reformovat pár hlasy v europarlamentu. Měli bychom říci, že chceme vystoupit a chceme alternativu. Jsme proti vojenským misím NATO.

S. Šenfeld měl technickou poznámku k volebnímu řádu – zásadní vliv má negativní volba.

S. Bohatec podtrhl vážnost situace na Ukrajině. Je tam strach, nervozita, pokud nebude tlak po rozumu, bude válka. Co se týká Paříže, až 70% obyvatel Paříže žije ze sociálních dávek, protože jim příjmy nestačí k pokrytí výdajů na život. Stejně jako kandidátka by se mohl jmenovat i vzdělávací institut. Byl by rád, aby se konference strany dělaly v jednom termínu a brzy byly programové materiály.

S. Říhovi chybí stanovisko k Francii a žlutým vestám, dal návrh stanoviska návrhové komisi. Volební program musí být psaný řečí pro obyčejného člověka.

S. Ambrož za Prahu 3 nesouhlasí s volebním řádem, nejsou zahrnuty jejich připomínky do programu, není zmíněno euro (jen ve strategii a v prioritách), není to vložitelné do volební kalkulačky.

S. Hrůza kritizuje přípravu na volbu kandidátů, stačil pro všechny seznam kandidátů na jednu stránku. Volební řád je značně složitý. Jednokolový by odstranil nerovnost.

S. Filip se seznámí s návrhem stanoviska k žlutým vestám, může se totiž zvrátit k ultrapravici. A nemáme stanovisko KS Francie. Volební kalkulačka je součást manipulace veřejným míněním.

S. Konečná poděkovala za konstruktivní diskusi, podněty z diskuse doplní do programu. Volební materiály budou vypadat jinak než program, jiný jazyk, grafika, styl.

Podpořena byla stanovisko k fašismu na Ukrajině i podpora francouzskému lidu.

K hodnocení komunálních voleb vystoupil s. Juroška. Měli bychom podpořit dostupnost Halo novin v knihovnách, objednat je pro vybrané knihovny.

s. Šimůnek a s. Grospič představil podklady ke 2 konferencím – klíče k volbě delegátů (1:150 u programové konané v Nymburce 8. 6., 1:450 u celostranické konané 27. 4. v Praze), doporučený program, návrh změn stanov a další podklady, v lednu by rád objel všechny kraje a podiskutoval s předsedy OV. A také pracovní řád, který byl přepracován na podmínky všech zaměstnanců, nejen zaměstnanců ÚV KSČM. Představen byl i návrh zřízení politického institutu jako samostatného institutu, který může získávat v rámci financování politických stran i finanční podporu. Mohl by se jmenovat Institut pro vzdělávání české levice.

K programu do EU obdržela návrhová komise 2 připomínky, s formulací k NATO i podporou výměn i učňovských oborů se komise ztotožnila, program byl schválen (6 se zdrželo). V Návrhu priorit bylo vyškrtnuto nákladným ve spojení „nákladným vojenským operacím“, priority byly schváleny, stejně jako základní strategie k volbám i název kandidátky.

V druhém bloku diskuse vystoupil s. Varga. Navrhuje vyškrtnout z programové konference klíč, protože je tam, že se navíc účastní předsedové krajských výborů.

S. Navrátila zaskočil jiný poměr klíče u konferencí, měl by být stejný.

S. Juroška navrhuje také jednotný klíč 1:150. Domnívá se, že by měly být předloženy návrhy ke stanovám všechny, nejen ty, co doporučila komise. Ve správní radě vzdělávacího institutu by měly být osobnosti mimo stranu.

S. Říha chce do programu programové konference zařadit i volby vedoucích funkcionářů.

Poté se probíral volební řád a návrhy úprav. Zvítězil návrh volit lídra, pak pozici 2-6 a pak zbytek. Prošlo 39 hlasy.

Na lídra byli navrženi Konečná i Kohlíček. Lídrem se počtem 59 ze 79 stala Konečná (1 hlas byl neplatný). Do druhé skupiny byli navrženi všichni zbývající kandidáti, kteří měli možnost se i představit.

Po volbách otevřel další diskusi s. Hrůza, který nechápe, proč předchází vnitrostranická konference programové. Nerozumí ani klíči, má být reprezentativnější. Obdobně hovořil i s. Sloup. Vadí mu i, že nemluvíme s Restartem.

Závěr bloku provedl s. Šimůnek. Vnitrostranická konference organizační se týká zejména funkcionářů, aby se jim lépe pracovalo; programová je větší, ten budeme muset vysvětlovat celou členskou základnou. Jsou tam i finanční úspory. S. Filip zdůvodnil předřazení, aby platila volba delegátů na okresní, krajskou konferenci i sjezd.

Ke zprávám a vyhodnocení diskuse se moc nediskutovalo. Představeny byly i změn ve stínové vládě (odešel Koníček a Šidlo, informatika se přidala ke vnitru a v gesci to má nově Ondráček, doprava se přidá k průmyslu a obchodu, které má na starosti Hojda). Proběhne i změna na pozici tajemníka Komise žen a v Komisi mládeže.

Že vyhodnocení diskuse je občas formální, tomu se věnoval v diskusi s. Navrátil. S. Semelové se nelíbí odvolání Z. Maršíčka z pozice stínového ministra vnitra (jde ale jinam). S. Juroška se zeptal, zda k programu bude diskuse v členské základně až na podzim 2019 nebo před konferencí.

V různém diskutoval s. Říha, vyjádřil se k dopisu ZO Vejprtice. Byl by rád, kdybychom nezrušili dnes ta nešťastná usnesení, ale vyžádali si právní rozbor, zda jsme neporušili právní řád.

S. Kohlíček se věnoval kritériím sestavování kandidátky – aktuálně je to zřejmě jen věk. A zda by bylo možné doplnit, kdy bude grafika k volbám – je to v materiálech.

Poté se již projednávalo usnesení. Neprošel návrh kupovat Halo noviny do některých knihoven. Neprošel ani návrh projednávat organizační konferenci v sekcích, ani návrhy na změnu klíčů. Změněno bylo jen sloveso na „doporučuje“ u účasti předsedů KV na obou konferencích.

Neprošel bod zařadit do programu programové konference volbu funkcionářů (pro jen 15). Schválen byl Institut české levice, z. ú. a další navrhované body.

Ze 77 vydaných lístků bylo 72 platných. Kandidátka do Evropského parlamentu pokračuje dále Andrej Bóna, Arťom Korjagin, Roman Blaško, Lukáš Pařízek, Dagmar Švendová, Zdeněk Štefek, Kateřina Ambrožová Srncová, Petr Pick, Lubomír Lédl, Anna Vaculíková, Ivan Maštálka, Petr Bureš, Richard Pokorný, Pavla Šlahúnková, Tereza Čechová Humpolcová, Jaromír Kohlíček, Zdeněk Ondráček, Jiří Hudeček, Eva Badinková, Ludvík Šulda, Josef Jordán, Petr Kubeš, Milan Krajča, Daniel Čapek, Petr Havránek, Květa Matušovská, Jiří Grunbauer, René Číp, Jan Klán, Marie Pěnčíková, Jan Machálek, Vojtěch Straka, Oldřich Duchoň, Věra Klontza, Michal Symerský a 2 další.

Autor: 
Zdeněk Štefek, člen ÚV