KSČM plní své sliby

28. 8. 2018

Středočeská KSČM může ohlásit uskutečnění části programového prohlášení Rady kraje a současně naplnění jedné z hlavních podmínek podpory krajské koalice – dojíždění do základních a středních škol zdarma. Bonusem k tomu je pak cestování zdarma i pro seniory od 65 let. Schválili to krajští zastupitelé.

»Těší nás, že byl zohledněn i náš návrh, aby se nekompenzovala jen cesta do středních škol našeho kraje, jak tomu bylo v minulém systému takzvaného žákovského jízdného, ale i do škol mimo kraj. Hradí se samozřejmě jen cesta v pásmech a zónách na území kraje,« uvedl předseda Výboru pro dopravu Ivan Cinka a dodal: »Naše představivost tím samozřejmě nekončí, dovedeme si představit, že by takto mohli cestovat i středočeští vysokoškoláci, ale vše je záležitostí času, potřeby všeobecnější shody a pak také financí.«

Nespokojenost naopak vyjádřil s tím, že se jízdné bude žákům, studentům a seniorům muset opět proplácet zpětně. »Žel, prováděcí předpisy ministerstva dopravy ke státním slevám prakticky neumožňují další krajské slevy. Nesmíme je promítnout do tarifu, tedy zavést nulový tarif a hradit ztráty přímo dopravců, to bychom v kraji přišli o 75% kompenzaci státu,« vysvětlil Cinka. »Těmto podmínkám ministerstva nerozumím, nechápu, jaký mají smysl,« dodal kandidát KSČM do Senátu ve volebním obvodu Benešov.

Celkem se na Středočeské jízdné pro žáky, studenty a seniory počítá necelých 60 mil. Kč/rok. Proti současnému stavu ale kraj neprodělá, na státních slevách totiž vydělá mnohem více. Žáci a studenti (jejich zákonní zástupci) budou o kompenzaci jízdného žádat elektronicky, důchodci pak budou mít tuto možnost navíc i v papírové formě. Proplácí se jen časové jízdné – čtvrtletní a roční. V PAD (dosud nezaintegrovaná část kraje – asi 20 %) se bude ještě provizorně proplácet na základě jednotlivého jízdného. »Nyní se dolaďuje celý systém tak, aby zažádání bylo co nejjednodušší, žáci a studenti například nebudou potřebovat potvrzení ze školy, s tou bude komunikovat kraj, a aby vyřizování žádostí včetně proplácení bylo co nejrychlejší. Navíc je pro sociálně nejslabší připraveno i zálohové financování, kritériem je přiznání přídavku na dítě. Prakticky už je spuštěna rozsáhlá informační kampaň, vše bude na webu kraje, letáčky s informacemi budou i u všech dopravců a na všech školách. V každém okresním městě je pak určena jedna krajem zřizovaná škola jako kontaktní místo,« uzavřel Cinka.

Pomoc Horoměřickým

Zastupitelé také schválili poskytnutí dotace Stavebnímu bytovému družstvu Svatopluk do maximální výše 750 000 Kč na pokrytí nákladů souvisejících s uplatňováním práv a ochranou členů družstva v souvislosti s kauzou H-System před jejich vystěhováním z bytových jednotek, jak je uvedeno v rozsudku Nejvyššího soudu ČR. »V bodu podpory SBD Svatopluk chápeme situaci lidí zapříčiněnou naším nefungujícím soudním systémem, ale vidíme zde řadu nedostatků,« řekl předseda Klubu zastupitelů KSČM Zdeněk Štefek.

»Očekáváme, že se kraj také postaví třeba za obyvatele někdejších bytů OKD na Kladensku, kteří byli ze svých bytů doslova vyhnáni realitní firmou, která byty získala od Bakalovy OKD, aniž by za ně zaplatila korunu. Důsledky pro tyto lidi znamenaly celou řadu tragédií a zničených lidských osudů,« uvedl zastupitel Zdeněk Milata podání pozměňovacího návrhu KSČM na doplnění usnesení o podobné pomoci také pro zmiňované obyvatele bytů na Kladensku. Pro návrh však hlasovali jen zastupitelé KSČM… Bude však alespoň realizován návrh KSČM na zřízení krajského ombudsmana, který by měl Středočechům pomáhat.

Další priority plněny

V souladu s prioritami KSČM zastupitelstvo také schválilo další prostředky na rozvoj obcí. »Ve Fondu obnovy venkova bylo úspěšných 33 obcí, dalších 26 milionů šlo na vodohospodářskou infrastrukturu, 27 milionů bude rozděleno na obnovu památek určených ke společenskému využití, bude vyhlášen i další program na školy a školky v celkovém objemu 20 milionů Kč. Důležité pro nás je také systémové rozdělení 600 milionů, které jsme získali ze sdílených daní. Směřují zejména do dopravy, na obnovu majetku ve školství, kultuře, zdravotnictví a v sociální oblasti a na spolufinancování evropských a domácích projektů,« vyjmenoval příklady Štefek.

Po letech sporů se společností Mladá RP byla na zastupitelstvu projednána také dohoda o narovnání, která odblokuje kraji využívání celého prostoru. »Pře se společností Mladá RP tím nekončí, ale zároveň kraji umožní oblast hospodářsky rozvíjet. Jedním z dlouhodobých zájemců je společnost Valeo autoklimatizace, kde je navrženo uzavřít memorandum, k němuž máme ale výhrady,« vysvětlil na tiskové konferenci před jednáním zastupitelů předseda Komise pro majetek Pavel Hubený. »Upřednostnili bychom před salámovou metodou schválený dlouhodobý záměr využití celého prostoru,« dodal.

(zku)

Zdroj: 
HaNo