Kubánské zásady zůstávají nesměnitelné i přes zesílení americké blokády

29. 7. 2018

Kubánské Národní shromáždění v dubnu zvolilo Miguela Diaz-Canela za prezidenta země. Diaz-Canel nastoupil po Raúlovi Castrovi, který odsloužil dvě období za sebou od roku 2008, kdy se zhoršilo zdraví jeho bratra Fidela. Fidel Castro, který vedl revoluci z roku 1959, jež svrhla diktaturu Fulgencia Batisty a od té doby zemi vládla, zemřel v roce 2016.  Lasanda Kurukulasuriya hovořila s kubánskou velvyslankyní v Colombu (Srí Lanka), Elenou Ramos Rodriguezovou, o tom, co lze očekávat od nového předáka porevoluční generace, o tvrdší politice prezidenta USA Donalda Trumpa vůči Kubě a jejích dopadech na Kubánce a o reakci Kuby na sílící ekonomickou blokádu, uvalenou vládou USA.

                                                                             

Z rozhovoru přinášíme:                                                

Nový kubánský prezident Miguel Diaz-Canel se narodil rok po revoluci z roku 1959; představuje relativně mladší generaci politiků. Povede tato generační výměna ke změně stylu vlády na Kubě v nejbližších letech?

Chci zdůraznit důležitost zasedání kubánského parlamentu z 18.-19. dubna, kdy byl Miguel Diaz-Canel Bermudez zvolený novým předsedou Rady státu a předsedou Rady ministrů. Myslím, že nový předák bude pokračovat v revolučním procesu, v rozvoji naší země, v rozvoji našeho socialismu. Kubánci vyjadřují podporu tomuto volebnímu procesu. Lidé volí parlamentní poslance, parlament volí Radu státu a Rada státu volí prezidenta. Tento proces přichází s podporou lidu, protože většina, - 85,65 %, si přišla zvolit své zástupce v parlamentu, ze všech obcí. Volební účast je dobrovolná … když hlasujete, znamená to, že podporujete (proces).

Předchůdce Diaz-Canela Raúl Castro začal zavádět určité změny - snižování rozsahu státního sektoru, větší podporu soukromému podnikání, uvolnění určité kontroly atd., jež prospívají ekonomice. Bude v tom nový prezident pokračovat? 

Kubánská vláda a lid pracují na modernizaci kubánského ekonomického modelu. Je to složitý proces. Je to změna ne kvůli tlaku zvenčí, ale aby kubánská společnost upevnila ekonomické a společenské řízení. Je to rozsáhlý proces, s mnoha setkáváními s lidmi na pracovištích, v místech, kde bydlí atd. Na Kubě se program nemění s každým prezidentem. Směrnice jsou schvalovány se souhlasem všech obyvatel; ti se různě podílejí na procesu.

Bývalý prezident USA Barack Obama zahájil proces normalizace vztahů mezi Kubou a USA, signalizovaný opětovným otevřením diplomatických misí v obou zemích. Pod Trumpem je tento proces brzděn a je zesilovaná ekonomická blokáda. Jaká bude strategie Kuby ke zvládnutí této situace?

Myslím, že Obamovy roky demonstrovaly, že Kuba a USA mohou žít a společně existovat civilizovaně. Vzájemná činnost mezi oběma stranami ukazuje, že Kuba a USA mohou existovat zároveň, s respektováním rozdílů a ve spolupráci, ve prospěch obou zemí a národů. Můžeme spolupracovat všude, kde je k tomu příležitost.

Příležitost k čemu …?

K zastavení pašování drog, terorismu, ilegální imigrace. Zpravodajství není zájmem jedné země, je pro obě. Máme společné námořní hranice. Musíme spolupracovat například v námořním zachraňování, zachraňovat lidi. Nebo se vystříhat znečišťování našich mořských vod. Kuba chce pokračovat v jednáních s vládou USA, ale za podmínek rovnosti a respektování naší svrchovanosti. Kuba se žádné ze svých zásad nevzdá. Se zásadami se neobchoduje.

Ale fakt je, že tu je prezident USA, jehož postoj je agresivní, výbojný. Jak se k tomu postavíte?

Musíme čelit novým opatřením. Vloni v listopadu ministerstva zahraničí, financí a obchodu vydala nová opatření a nařízení k plnění a posílení blokády vůči Kubě - týden po hlasování Valného shromáždění OSN 1. listopadu o nutnosti blokádu zrušit. Tato opatření byla v novém prezidentově exekutivním nařízení, nazvaném „Národně bezpečnostní prezidentské memorandum o utužování politiky USA vůči Kubě“. Omezují cestování amerických občanů na Kubu, omezují obchodování mezi těmito dvěma zeměmi. V Obamově období byla (tato politika) v některých otázkách pružnější, ale blokáda tu byla stále, zvlášť ve finančním a bankovním sektoru. V roce 2016 bylo nadějným momentem zdržení se hlasování USA (při hlasování OSN o zrušení blokády). Tato opatření potvrzují návrat bilaterálních vztahů do dřívějšího stavu coby výsledek rozhodnutí vlády Donalda Trumpa. Je také důležité říci, že tato opatření ignorují veřejné mínění sedmdesáti pěti procent lidí v USA, což je velká většina, i mezinárodního společenství a kubánských imigrantů v USA. Většina kubánských imigrantů chce normální vztahy. V blokádě chce pokračovat jen malá skupina na Floridě. Tato změna ignoruje většinu mezinárodního společenství. 1. listopadu 2017 schválilo Vané shromáždění OSN, po šestadvacáté po sobě, rezoluci o „Nutnosti ukončit ekonomické, obchodní a finanční embargo, uvalené USA na Kubu“, se 191 hlasy pro a dvěma proti, USA a Izraele, což opět potvrdilo absolutní mezinárodní odmítnutí této politiky. Kuba bude i nadále předkládat rezoluci, dokud bude embargo v platnosti. Bohužel rezoluce není závazná. Ale je to dobrý krok demonstrování, že mezinárodní společenství Kubu podporuje.

Generální tajemník OSN vloni v červenci přednesl na žádost Valného shromáždění zprávu o naplňování této rezoluce. Kuba řekla: „nahromaděné ztráty zaviněné téměř šedesátiletým embargem dosahují 822 mld. US$.“ Můžete dát příklad, jak se toto přenáší do ztrát v každodenním životě Kubánců?

Blokáda zasahuje všechna pole - obchod, zdraví, vzdělání, zemědělství. Když mám dát příklad - v březnu 2017 MediCuba, firma, jež dováží a vyváží léčebné produkty, obdržela od španělského dodavatele Lindmed Trade sdělení, v němž je řečeno, že nemůže dodat antibiotický laktát Ciprofloxacin, protože výrobce Claris Otsuka odmítl zboží prodat, neboť Kuba je vystavena sankcím, uvaleným Spojenými státy.

Laktát Ciprofloxacin je multifunkční antibiotikum, podávané dětem i dospělým při léčení respiračních onemocnění. Také na kůži, měkkou tkáň, kosti a kloubů, zasažených bakteriemi. Je to antibiotikum používané ve všech nemocnicích. To ovlivňuje zdraví našich lidí ne proto, že vláda nedává prostředky, ale proto, že je nemůžeme nakoupit u dodavatele.

Můžete stručně vysvětlit mimoúzemní aspekt embarga, jak jsou třetí strany - další státy - trestané za transakce s Kubou? Příklad?

Případ, který jsem právě zmínila, je také dobrým příkladem mimoúzemního dopadu. Dodavatel, španělská firma, nemůže obchodovat s Kubou. Je zasažena také. Právě by měla být schopná s Kubou obchodovat. Také mnohé další firmy jsou sankcionované, pokutované, za obchodování s Kubou.

Abych dala jiný příklad, Kuba produkuje nikl. Firma nemohla vyvézt 3 500 tun sulfidu nikelnatého vyprodukovaného v roce 2016, protože nemohla najít banku, jež by otevřela akreditiv. Ztráta kubánské ekonomiky byla 23 600 000 $.

V červnu 2016 holandská poštovní a zásilková společnost TNT vrátila kubánskému generálnímu konzulátu v Madridu dvě poštovní zásilky adresované kubánským velvyslanectvím v Číně a Indonézii, obsahující pasy Kubánců, žijících v zahraničí. Společnost tvrdila, že vrátila zásilky na základě firemních instrukcí, vztahujících se k americkému embargu.

Zbytek světa podporuje Kubu v potřebě ukončit embargo, které je porušením Charty OSN a mezinárodního práva. Můžete stručně vysvětlit, jaký problém mají USA s Kubou?

Blokáda je hlavní překážkou rozvoje naší země. USA chtějí vyvolat změnu režimu vyvoláváním hněvu u lidí pomocí nedostatku, tím, že je připraví o potraviny, léčiva atd. Chtějí změnit režim, aby byl příznivý pro USA. Nedošlo k tomu, protože Kubánci zůstali stateční. Tato politika uspokojuje jen zájmy malé menšiny americké a kubánsko-americké extrémní pravice z jihu Floridy, jejímž zájmem je zvrátit proces normalizace bilaterálních vztahů. Je to všeobecné porušení lidských práv. máme dobrou ekonomiku, ale byla by lepší, kdyby nebylo blokády. Silně zasažená je turistika. Lidé Kubu navštěvují rádi, minulý rok jsme měli čtyři miliony návštěvníků. Představte si, kdyby blokáda nebyla! Americkým občanům není dovoleno cestovat na Kubu jako turisté, je to zakázané. Potřebují zvláštní povolení ministerstva financí.

Kuba vysílá své odborníky jako velvyslance dobré vůle do všech částí světa - lékaře, učitele, umělce, zemědělské odborníky - a demonstruje tak vysokou úroveň kultury a vzdělání, již dosáhl její lid navzdory problémům, jež zavinil její velký soused. Jaké je tajemství tohoto úspěchu?

Naše politika je internacionalistická. Jednou z hlavních zásad v našich vztazích s jinými zeměmi je, že se dělíme o to, co máme. Pokud můžeme poskytnout lékaře, uděláme to. Naší politikou je dávat to, co máme. Ostatní dávají to, co nevyužijí. Padesát pět procent státních prostředků je určen k rozpočtové činnosti jako vzdělání, veřejné zdraví, sociální zajištění, penze. Proto tu je vysoký standard. Jsme přesvědčeni, že musíte podpořit každého. Nemůžete mít bezdomovce. Matka, která nemůže pracovat kvůli tomu, že má invalidní dítě, musí dostat vládní penzi. Je to politika, jež demonstruje, že i chudý národ, jenž nemá mnoho zdrojů - pokud používá zdroje ve prospěch lidu - může zvyšovat svůj lidský kapitál a zlepšovat životní úroveň lidí, navzdory významným problémům, jimž čelí. To je možná naše „tajemství“!

Srí Lanka byla jednou z prvních zemí, jež nastolily diplomatické vztahy s Kubou po revoluci a (slovy premiéra Ranila Wickremesingheho v kondolenci k úmrtí Fidela Castra): „Kuba je velkým přítelem Srí Lanky a může s ní počítat.“ Jak bude vztah Kuby se Srí Lankou pokračovat?

Srí Lanka a Kuba mají historické vazby přátelství a spolupráce. Srí Lanka navázala diplomatické vztahy v roce 1959 po vítězství revoluce, na samém počátku. Prvním krokem byla návštěva Che Guevary na Srí Lance. Srí Lanka a Kuba vstoupily ve stejném roce, 1961, do Hnutí nezúčastněných (Aligned Movement; NAM). Kuba dostala předsednictví NAM od Srí Lanky v roce 1979. Máme dlouhou historii spolupráce ve sportu, vzdělávání, zdravotnictví, zemědělství. V tuhle chvíli pracujeme v oblasti farmaceutik a biotechnologie. V červnu navštívila Kubu delegace ze Srí Lanky, aby se tu zabývala naplňováním Memoranda porozumění mezi ministerstvy vědy a techniky těchto dvou zemí. Vloni navštívil Srí Lanku kubánský odborník, aby se podílel na expertíze kontroly dengue (tropické horečnaté onemocnění, přenášené komáry; pozn. překl.). Pracujeme také na registraci kubánského produktu k léčení diabetických vředů na nohou na Srí Lance. Je účinný z více než osmdesáti procent, mnoha lidem zachránil nohy, vyhnuli se amputacím. Kuba si upřímně váží podpory, jakou jí poskytuje Srí Lanka v boji proti ekonomické, obchodní a finanční blokádě, uvalené Spojenými státy na Kubu už bezmála 60 let. 1. listopadu Srí Lanka na valném shromáždění OSN opět hlasovala ve prospěch kubánské rezoluce proti blokádě.

 

Výběr z rozhovoru, otištěného v  The Daily Mirror, zveřejněný na

https://www.investigation.net/en/author/lasanda-kurukulasuriya

  • 25. června 2018

·         Lasanda Kurukulasuriya

překlad Vladimír Sedláček