1. máj 2018: S internacionalismem a solidaritou!!

26. 4. 2018

Světová odborová federace (WFTU) jménem svých více než 92 milionů členů z celého světa zdraví, při příležitosti tohoto velkého dne, všechny pracující, kteří žijí, pracují a bojují ve všech koutech světa. 1. máj je a bude základní složkou bojů včerejška i zítřka, navzdory úsilí našich nepřátel. 1. máj musí být poselstvím odporu proti buržoazii, imperialistům a politice jejich mezinárodních aliancí.

Zároveň dělnická krev, prolitá v Chicagu v roce 1886, zůstává i dnes naší povinností; připomíná nám, že nic není zadarmo; veškerá práva či svobody, jichž nabyla naše třída, byly získány oběťmi, konflikty a organizovanými boji.

Dnes, ačkoli vědecko-technický pokrok přispěl k nárůstu vyprodukovaného společenského bohatství, životní podmínky naší třídy se zhoršují. Ve všech kapitalistických zemích bossové napadají naše třídní vymoženosti: utrhují z našich platů, penzí a sociálního zabezpečení; všechno privatizují, nezdráhají se napadat ani svaté právo na stávku! Stávka je nejsilnější zbraní, jakou máme v rukou, a nikomu nedovolíme, aby ji ohraničoval, omezoval nebo měnil na mrtvou záležitost!

Zároveň také intenzivně připravují a vedou místní, oblastní války. Dláždí cestu k novým masakrům, jež maximalizují jejich zisky, k novým imperialistickým intervencím, jež zničí celé národy, prolijí krev lidí a zbaví je jejich přírodních zdrojů. Probíhající imperialistická intervence v Libyi a Sýrii, narůstající agrese proti Venezuele, rozhodnutí USA prohlásit Jeruzalém hlavním městem Izraele, masakr Saúdské Arábie proti Jemenu, napětí na Korejském poloostrově, to jsou znaky toho, že nadnárodní společnosti zavětřily nové oblasti zisků, a pokaždé to probíhá přes mrtvá těla dělníků.

V současných podmínkách hluboké ekonomické krize kapitalismu a intenzivního soupeření mezi různými imperialistickými centry o kontrolu nad novými trhy jsou našimi nejsilnějšími zbraněmi INTERNACIONALISMUS a SOLIDARITA. Žádný dělník se nesmí cítit osamělý. Všichni společně musíme postupovat se Solidaritou a Internacionalismem, budovat jednotu dělnické třídy, abychom tak vnesli do praxe heslo Karla Marxe: „Proletáři všech zemí, spojte se“.

V tomto kontextu, a v den tohoto výročí, SOF vyjadřuje solidaritu svým utiskovaným bratřím, imigrantům a uprchlíkům, kteří kvůli kulkám imperialistů nebo kvůli chudobě a utrpení, vyvolaným tímto systémem, jsou nuceni opouštět svou vlast. SOF bude i nadále na jejich straně v boji za svět bez vykořisťování a uprchlíků. Imigranti se musí stát nedílnou součástí odborových svazů, spojit se s místními dělníky a bojovat společně za mzdy a práva, proti válkám a intervencím.

Spojíme náš hlas s hrdinnými Palestinci k získání jejich vlastní nezávislé a demokratické vlasti.

Zároveň stojíme po boku bojujících dělnic, které trpí dvojím vykořisťováním. Členky SOF na nedávném celosvětovém sjezdu žen v Panamě hlasitě a jasně vyhlásily, že chtějí stejné právo na práci, společnost a život. SOF také bojuje a bude i nadále bojovat za tuto rovnost. Je to stejná orientace, již sledujeme pro mladé lidi, protože nová generace pracujících má za úkol ctít nejlepší tradice prvomájových bojů.

SOF letos podáním ruky každému, kdo povstal, vyhlásila tento rok rokem odborářského vzdělávání a školení. Naším cílem je, aby nové řady pracujících byly rebelantské, bojovné, nevstřícné k třídním ústupkům a kolaboraci. Vzdáváme čest roku odborářského vzdělávání a školení a vyzýváme všechny odborové svazy, aby přispěly k radikální pravdě a ukazovaly skutečný význam Prvního máje a obětí, jež mu dělnická třída přinesla. Záchranou minulosti, samotné paměti našeho hnutí, zanecháme odkaz pro zítřejší boje a budeme mít i nástroj do budoucna. Znát dějiny našeho hnutí je povinností.

SOF jde kupředu, sílí a roste, a právě to děsí naše odpůrce. Není jiné cesty, než ji uvádět všude, do všech koutů světa, aby už nikde neexistoval hladový, odmítaný, pronásledovaný či perzekuovaný dělník. SOF musí být „zákopem“ boje za budoucnost bez vykořisťování člověka člověkem. Tak bude vnesena do života vize prvního generálního tajemníka SOF Luise Saillanta, předložená v roce 1945: „SOF pro dělníky celého světa!“

AŤ ŽIJE PRVNÍ MÁJ!

Sekretariát SOF

(překlad OSČMS)